Loading...
Informații generale2020-02-27T14:18:06+00:00

INFORMAȚII GENERALE

Creșterea performanței în diagnosticul și tratamentul cancerelor la copii prin îmbunătățirea echipamentului tehnic, achiziția de aparatură modernă, instruirea personalului medical și dezvoltarea de recomandari.

1. Informații de bază privind proiectul

Titlul proiectului: Creșterea performanței în diagnosticul și tratamentul cancerelor la copii prin îmbunătățirea echipamentului tehnic, achiziția de aparatură modernă, instruirea personalului medical și dezvoltarea de recomandari

Domeniul programului: Provocări în sănătatea publică la nivel european
Promotorul proiectului: Institutul Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuță”, Str. Republicii 34-36,
RO-400015 Cluj-Napoca.
Partenerul de proiect donator: Directoratul Norvegian de Sănătate

Partenerii români:
1. Spitalul de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu”, Timișoara
2. Institutul Regional de Oncologie, Iasi
3. Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu”, București

Bugetul proiectului: 3.698.245,75 euro
Durata proiectului: 24 luni

2. Rezumatul proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului copiilor care suferă de diferite tipuri de cancer la servicii medicale eficiente de înaltă calitate, la nivel național în România. Creșterea ratei de supraviețuire a copiilor afectați de cancer este posibilă atunci când dotarea tehnică modernă și performantă este susținută de înalta calificare și pregătire a personalului medical. De aceea, proiectul are trei componente principale: achiziția de aparatură medicală de înaltă performanță, elaborarea unui set de recomandări la nivel național pentru specialiștii implicați în diagnosticul și tratamentul hemato-oncologic pediatric și instruirea personalului medical pentru utilizarea noilor tehnologii în procedurile terapeutice.

Una dintre activitățile de bază ale proiectului este dezvoltarea dotării tehnologice a IOCN, unul dintre principalele spitale din România care oferă tratament specializat copiilor suferind de diferite tipuri de cancer. Cel mai mare număr de pacienți oncologici sunt tratați la Institutul Oncologic Cluj-Napoca: doar 20% din acești copii provin din județul Cluj și din județele învecinate, restul de 80% fiind copii bolnavi de cancer din întreaga țară.

Prin finanțarea acestui proiect, IOCN va achiziționa:
– un computer tomograf (CT) având capacitate de simulare a tratamentelor de radioterapie;
– două aparate de diluție automată pentru prepararea automată a substanțelor utilizate în chimioterapie;
– un software IMRT pentru aparatele de radioterapie existente cu scopul de a crește eficiența tratamentelor radioterapeutice;
– două mașini de anestezie utilizate în explorarea CT la copii;
– 4 ecografe portabile pentru proceduri de diagnostic și monitorizare legate în special de cancerele tiroidiene și de părți moi;
– 2 dispozitive cu sonde gamma pentru proceduri diagnostice și terapeutice (în “tehnica ganglionului santinelă”);
– două ecografe Eco Doppler pentru proceduri de diagnostic și monitorizare a diferitelor tipuri de cancere (în special ale vaselor sanguine);
– 3 calculatoare și 2 imprimante multifuncționale pentru a fi utilizate de către personalul medical în activitatea medicală curentă (crearea, editarea, imprimarea, scanarea și copierea documentelor relevante: rapoarte medicale, scrisori medicale, documente de spitalizare etc.).

Achiziția acestor echipamente va determina o creștere a capacității diagnostice și terapeutice în cadrul Departamentului de Hemato-Oncologie al IOCN, unul din obiectivele proiectului, inclusiv în utilizarea radioterapiei pentru tratamentul cancerului.

Tehnologiile pentru tratarea cancerului se dezvoltă în toate spitalele din România. Datorită inegalităților existente în ceea ce privește tehnologiile utilizate și nivelul pregătirii profesionale a medicilor din România, acest proiect își propune crearea unui set național de recomandari și organizarea de sesiuni de instruire a specialiștilor implicați în tratamentul cancerului.

Elaborarea de recomandari clinice naționale pentru diagnosticul și tratamentul tumorilor pediatrice, adaptate la situația particulară din România, este importantă pentru că radioterapia face parte din tratamentul multidisciplinar. Este demonstrat științific că radioterapia este eficientă în ameliorarea rezultatelor oncologice la copiii bolnavi de cancer (supraviețuire și calitatea vieții). Scopul acestor recomandări este realizarea unor standarde naționale aliniate la normele europene prin protocoale aprobate de Societatea de Psihologie Industrială și Organizațională (SIOP) sau în conformitate cu Societatea Europeană de Oncologie Medicală (ESMO), adaptate la situația concretă din România.

Recomandărilor vor fi elaborate de specialiști români de la IOCN în colaborare cu Directoratul Norvegian de Sănătate. Instituția norvegiană parteneră are o vastă experiență în elaborarea și monitorizarea implementării recomandărilor în domeniul medical. De asemenea, tehnologia și procedurile medicale utilizate în Norvegia sunt mai avansate decât în România, astfel că experiența specialiștilor norvegieni poate influența pozitiv elaborarea recomandărilor în România.

Aceste acțiuni vor avea ca rezultat o creștere a calității serviciilor de oncologie medicală pediatrică la nivel național. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu spitalele românești de oncologie pediatrică din alte regiuni ale țării: Timișoara, Iași și București.

Proiectul include organizarea și desfășurarea unor cursuri de specializare pentru radioterapeuții care activează sau doresc să lucreze în domeniul oncologiei pediatrice. Scopul acestor cursuri este acumularea de noi cunoștințe în acest domeniu la nivelul standardelor existente în Uniunea Europeană, obiectivul final fiind ameliorarea rezultatelor oncologice ale acestor copii și implicit, reducerea mortalității infantile în România.
Programul de instruire creat va fi implementat la nivel local, în fiecare spital din România implicat în proiect (Cluj, Timișoara, Iași și București). 84 de medici vor fi instruiți în utilizarea metodelor și tehnicilor moderne de chimioterapie, radioterapie și alte tratamente aplicate în oncologia pediatrică. Sesiunile de instruire vor fi planificate la nivel local pe parcursul unei perioade de 12 luni, cu o frecvență lunară.

Crearea și implementarea la nivel național a unui program special de pregătire pentru medicii din domeniul oncologiei pediatrice va influența pozitiv ratele de supraviețuire a copiilor bolnavi de cancer din România.

Proiectul este conceput pentru a fi implementat printr-un parteneriat între 4 spitale românești, active și relevante la nivel regional în oncologia pediatrică (IOCN, Spitalul Clinic de Urgență ”Louis Țurcanu” Timișoara, Institutul Regional de Oncologie Iași și Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București), și Directoratul Norvegian de Sănătate. Partenerul norvegian va asigura expertiza necesară pentru dezvoltarea unor recomandări sustenabile pentru specialiștii implicați în tratarea copiilor cu diferite tipuri de cancer și a unui program național de pregătire pentru medici pe baza acestor recomandări. Cele 4 spitale din România vor asigura impactul național al proiectului prin importanța acestor instituții la nivel regional și chiar la nivel național (IOCN tratând copiii din toate regiunile și județele din România). Astfel, proiectul are o mare importanță pentru România în domeniul sănătății, contribuind semnificativ la creșterea accesului copiilor care suferă de diferite tipuri de cancer la servicii medicale eficiente de înaltă calitate, la nivel național.

Actual regional din 1 noiembrie 2019

noiembrie 1st, 2019|

Actual regional din 1 noiembrie 2019 Producător: OVIDIU POP Moderator: MADALINA VLASCEANU Invitati: dr. Vlad Schitcu, coordonator proiect, Institutul Oncologic „Prof.Dr.I.Chiricuta” Cluj-Napoca prin telefon: Dr. Rodica Cosnarovici, sef sectie Oncopediatrie

CONTACT

Pentru a ne contacta, vă rugăm alegeți una dintre următoarele variante.

INSTITUTUL ONCOLOGIC “PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ”

Str. Republicii nr. 34-36, Cluj-Napoca, 400015

TELEFON:

+40 264 598 362, +40 264 450 753

BIROU INFORMAȚII:

+40 264 450 753

SECȚIA DE HEMATOLOGIE:

+40 264 592 766

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Granturilor Norvegiene 2014-2021.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor.
Bugetul total al proiectului este de aprox. 3.698.248 de euro și se derulează pe durata a 24 de luni.
Pentru mai multe detalii referitoare la Granturile Norvegiene 2014-2021, vizitați: www.ro-sanatate.ms.ro și www.eeagrants.ro