Loading...
Sustenabilitatea proiectului2020-02-27T14:31:04+00:00

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Echipamentul medical achiziționat în cadrul proiectului va fi de ultimă generație în vederea asigurării unei durate de viață prelungite.

Acesta va fi utilizat pe termen lung de către toți pacienții în dificultate, indiferent de rasă, sex, etnie etc. Dat fiind că aproximativ 85% din pacienții IOCN provin din toate zonele țării (doar 15% din pacienți provin din județul Cluj), se poate spune că aparatura achiziționată în cadrul proiectului va avea un impact național în rândul pacienților pediatrici cu boli oncologice și hematologice.

În cadrul spitalului, vor exista întotdeauna specialiști în domeniu care să asigure funcționarea aparaturii. De asemenea, bugetul anual al spitalului va aloca sume pentru întreținerea și operarea echipamentului medical.

În același timp, cunoștințele acumulate pe parcursul sesiunilor de instruire pot fi utilizate de personalul instruit în orice situație care necesită cunoștințe în domeniu.

Prin dezvoltarea și diseminarea setului de recomandări de diagnostic și tratament, accesul la informații va fi asigurat în orice moment după implementarea proiectului. Recomandările vor putea fi downloadate gratuit în engleză și română de pe website-ul dedicat proiectului. De asemenea, 20 de exemplare (15 în română și 5 în engleză) vor fi imprimate pentru a fi utilizate în activitățile de publicitate (conferință pentru lansarea proiectului, conferință de presă pentru închiderea proiectului, întâlniri cu părțile interesate relevante implicate în implementarea și promovarea recomandărilor care pot apărea în cursul implementării proiectului și după finalizarea acestuia).

De asemenea, în contextul sustenabilității, promotorul proiectului și partenerii vor lua în considerare următoarele aspecte:

– Echipamentul achiziționat în cadrul proiectului va fi utilizat în procedurile medicale de diagnostic și tratament, în conformitate cu scopul și activitatea instituției;
– Echipamentul trebuie să rămână în posesia IOCN și va continua să fie utilizat în beneficiul obiectivului general al proiectului timp de cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului în scopul pentru care a fost achiziționat;
– IOCN se va asigura în mod adecvat împotriva pierderilor cauzate de incendii, furturi și alte incidente care fac în mod normal obiectul asigurării pe toată durata implementării proiectului și pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea sa;
– IOCN va asigura întreținerea echipamentului necesar timp de cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului;
– Bunurile și serviciile achiziționate din fonduri nerambursabile vor trebui înregistrate conform prevederilor legale în vigoare.

Se iau în considerare următoarele aspecte legate de sustenabilitatea proiectului:

– Sustenabilitatea instituțională: prin îmbunătățirea dotării tehnice a IOCN, instituția va face un mare pas înainte în ceea ce privește standardele relevante aplicabile serviciilor medicale. Aparatura medicală de înaltă performanță va îmbunătăți capacitatea diagnostică și terapeutică a instituției în termeni de timp, capacitate și tipuri de servicii medicale, ceea ce va crește eficiența instituției.
În plus, instruirea personalului medical organizată în cadrul proiectului de PP și partenerii naționali va contribui la sustenabilitatea instituțională în relație cu resursele umane – absența programelor de formare continuă a personalului medical din România fiind unul din factorii care influențează migrația medicilor români în alte țări.
– Sustenabilitatea financiară: Costurile de achiziție a echipamentului medical (peste 2 milioane de euro) ar reprezenta un mare efort pentru bugetul de stat central sau local din care IOCN este finanțat în mod obișnuit. Dat fiind că aceste costuri pot fi suportate de bugetul propus, costurile de întreținere a echipamentului pot fi asigurate cu ușurință de spital, prin includerea acestor costuri în costurile bugetate anuale.
– Sustenabilitatea procedurilor din sistemul de sănătate: proiectul implică crearea și implementarea unor recomandări referitoare la procedurile de diagnostic și tratament în hematologia și oncologia pediatrică. Aceste proceduri vor fi elaborate pe baza unui model fiabil existent în Norvegia.

Recomandările vor fi aprobate de Ministerul Român al Sănătății înainte de a fi editate, imprimate și distribuite. Aceasta va asigura o implementare pe termen lung a recomandărilor după finalizarea proiectului. Recomandările vor include de asemenea propuneri pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate existent (crearea unei abordări unitare la nivel național a diagnosticului și tratamentului în hematologia și oncologia pediatrică, compararea diferitelor tehnologii utilizate în oncologia pediatrică în funcție de diagnostic).

– Replicabilitatea proiectului: proiectul ar putea fi replicat cu ușurință în alte domenii medicale sau în alte regiuni/instituții. Lecțiile învățate pe parcursul implementării proiectului vor fi utilizate în conceperea unor proiecte viitoare inițiate de instituțiile implicate în acest proiect sau de alte instituții interesate.

Sustenabilitatea proiectului descrisă anterior poate fi demonstrată de următoarele aspecte:

– statisticile la nivel local, regional și național (mortalitate, satisfacția privind serviciile medicale, numărul de pacienți tratați etc.) relevante pentru evidențierea impactului îmbunătățirii dotării tehnice în cadrul proiectului;
– numărul de proiecte pe baza informațiilor și lecțiilor învățate pe parcursul implementării proiectului sau prin replicarea acestui proiect în alte domenii/regiuni;
– echipamentul achiziționat în cadrul proiectului este funcțional și utilizat în procedurile diagnostice și terapeutice actuale;
– actele normative pe baza recomandărilor create în cadrul proiectului.

Actual regional din 1 noiembrie 2019

noiembrie 1st, 2019|

Actual regional din 1 noiembrie 2019 Producător: OVIDIU POP Moderator: MADALINA VLASCEANU Invitati: dr. Vlad Schitcu, coordonator proiect, Institutul Oncologic „Prof.Dr.I.Chiricuta” Cluj-Napoca prin telefon: Dr. Rodica Cosnarovici, sef sectie Oncopediatrie

CONTACT

Pentru a ne contacta, vă rugăm alegeți una dintre următoarele variante.

INSTITUTUL ONCOLOGIC “PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ”

Str. Republicii nr. 34-36, Cluj-Napoca, 400015

TELEFON:

+40 264 598 362, +40 264 450 753

BIROU INFORMAȚII:

+40 264 450 753

SECȚIA DE HEMATOLOGIE:

+40 264 592 766

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Granturilor Norvegiene 2014-2021.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor.
Bugetul total al proiectului este de aprox. 3.698.248 de euro și se derulează pe durata a 24 de luni.
Pentru mai multe detalii referitoare la Granturile Norvegiene 2014-2021, vizitați: www.ro-sanatate.ms.ro și www.eeagrants.ro